Klasická čínska medicína je pôvodná, vyše 5000 rokov stará metóda liečby. Stojí na myšlienke prepojenia všetkého živého na Zemi aj vo vesmíre. Pozerá na človeka z viacerých vrstiev a nezameriava sa iba na symptómy tela ale pracuje s myšlienkou, že symptómy tela sú volaním duše o pomoc. Lieči sa človek, nie choroba. Učenie klasickej čínskej medicíny sa odovzdávalo z učiteľa na učiteľa a tak je tomu dodnes.

Tradičná čínska medicína – vznikla na počiatku 20teho storočia ako zjednodušená modifikácia klasickej čínskej medicíny. Cieľom bolo zjednodušiť učenie CCM a sprístupniť ho tak viac ľuďom ale aj rýchlejšie vyškoliť nových terapeutov v čase ich nedostatku. Zjednodušovaním systému a urýchľovaním jeho učenia sa tak TČM stala plytšou, nie však úplne neúčinnou. Na škodu je napríklad to, že sa úplne odlúčila od liečby ducha, či vnímania vnútornej alchýmie. Tým, že sa zameriava na symptómy, teda príznaky choroby, môže skutočne tieto príznaky obmedziť, zjemniť alebo na čas dokonca odstrániť. Ak sa však človek nezbaví návykov, spôsobu života a myslenia, ktoré ho ku konkrétnemu zdravotnému problému priviedli, choroba sa opäť vráti.

Naopak Klasická čínska medicína pozerá na človeka ako na komplex fyzického, duševného, emočného. Kde jedno ovplyvňuje druhé. Pri liečbe sa berie do úvahy konštitučná mapa, teda dátum narodenia, silné a slabé stránky pacienta a jeho predispozície.

Zhrnutie hlavných rozdielov medzi TČM a CCM

TČM – Tradičná čínská medicína

Diagnostika podľa štandardov – hlavný dôraz na pozorovanie tela a otázky na symptómy pacienta, 28 základných všeobecných pulzov

Možnosť sa učiť z kníh; presný a veľmi prehľadný systém

Väčší počet ihiel + podporné techniky ako bankovanie, moxibúcia, fytoterapia (liečba bylinami), tuina (liečebná masaž), aurikuloterapia (terapia na bodoch na uchu)

Pracuje hlavne s telom, ale vie samozrejme ovplyvňovať aj psychiku.

Použitie bodov podľa ich vplyvu na symptómy,

Pracuje s 12 hlavnými meridiánmi + 2 extra meridiánmi

Základ diagnostiky a liečby podľa symptómov

Liečba nezávisí od ročných období, ani od dátumu narodenia ani od pohlavia

Historicky – základ v pragmatickej filozofii – konfucianizmus + podporná liečba pre fytoterapiu (liečba bylinami)

CCM – Klasická čínska medicína

Individuálna diagnostika s hlavným dôrazom na cítenie pulzu na kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni – aj každý orgán zvlášť

Potreba učiteľa a jeho osobnej skúsenosti, učenie cez prax a skúsenosť

Menší počet ihiel a ovplyvňovaných bodov

Pracuje hlavne s psychikou, mysľou, emočnou energiou, energiou predkov, aj starovekými alchymistickými pohľadmi na človeka, práca so symbolikou

Použitie bodov podľa vplyvu na tok a kvalitu energie. Pracuje s 12 hlavnými meridiánmi, 8 extra dráhami, ale aj so spojkami a vnútornými priebehmi dráh.

Základ diagnostiky a liečby podľa 5 elementov

Liečba závisí od ročných období, od dátumu narodenia aj od pohlavia, dokonca aj od práce či situácie v živote.

Historicky – základ v naturálnej filozofii – taoizmus – práca s duchom, vonkajšími a vnútornými energiami, spojenie s prírodou

Príklad: 10 pacientov s rovnakou bolesťou na bokoch hlavy a spánkoch.

Pre TCM aj CCM je to prejav stagnácie energie pečene a jeho yangového aspektu čiže žlčníka, keďže jeho energetická dráha prechádza po bokoch hlavy a okolo spánkov. Ale hlavné rozdiely sú v prístupe k diagnostike a liečbe:

v TCM – rovnaký prístup a rovnaká liečba pre všetkých pacientov podľa tabuliek a štandardov, väčší počet ihiel a ovplyvňovaných bodov, cieľom liečby je vyriešenie symptómov a syndrómov

v CCM – individuálny prístup podľa dátumu narodenia a pohlavia (každý dostane inú terapiu), menší počet ihiel, cieľom je riešenie tendencií človeka a jeho pohľadu na svet 

V klasickej čínskej medicíne nenájdete univerzálne princípy liečby rovnaké pre každého pacienta. Je hlboko personalizovaná, doslova šitá pacientovi na mieru. Aj preto, nie je možné naučiť sa ju v prípade záujmu z kníh či kurzov. Je k tomu nevyhnutný osobný učiteľ. Ak sa chcete vydať na nádhernú cestu k štúdiu ľudskej duše aj tela, určite odporúčam môjho učiteľa Petra Bílého a jeho školu CCM Inner Alchemy v Bratislave. www.inner-alchemy.eu